زنجیر-چرخ

زنجیر چرخ

زنجیر چرخ خودرو زنجیر چرخ یکی از وسایلی است که برای رانندگی در فصل زمستان و مسیرهای برفی، بایستی در خودرو خود به همراه داشته باشید. رانندگی در جاده‌های یخ‌ زده بسیار خطرناک‌ است، زیرا به دلیل اصطحکاک پایین میان چرخ و جاده، هر لحظه امکان لغزش خودرو وجود دارد.زنجیر چرخ وسیله‌ای است که برای …

زنجیر چرخ ادامۀ مطلب »