خرابی خودرو در جاده

خراب شدن خودرو در جاده

اگر ماشینمان در جاده خراب شد چیکار کنیم؟ باید گفت اگر در طول سفر خودرو شما خراب شود جزء بدشانسی شما محسوب می شود. در این صورت می توانید از امداد خودرو کمک بگیرید و در این حین باید سریعا خودرو خود را سمت جاده منتقل کنید. چهار نکات مهم در هنگام خرابی خودرو نکته …

خراب شدن خودرو در جاده ادامۀ مطلب »