تعویض روغن موتور خودرو

هرچندوقت یکبار و با چه مسافتی باید روغن موتور را تعویض کرد؟

هرچندوقت یکبار و با چه مسافتی باید روغن موتور را تعویض کرد؟ تعویض روغن موتور و زمان مناسب برای عوض کردن آن‌یکی از مهمترین کارهایی است که باید برای خودرو خود انجام دهید. وظیفه ی فیلتر روغن، تصفیه روغن موتور و جدا کردن ذرات اضافی از روغن موتور می باشد. مقدار حجم روغن موتور در خودروهای …

هرچندوقت یکبار و با چه مسافتی باید روغن موتور را تعویض کرد؟ ادامۀ مطلب »