پیستون-خودرو-2

پیستون موتور خودرو

پیستون پیستون خودرو قطعه ای استوانه ای شکل است که داخل سیلندر به صورت رفت و برگشتی حرکت می کند. این حرکت پیستون باعث به وجود آمدن چهار عمل اصلی موتور می گردد تعدادی شیار در قسمت سر پیستون قرار دارد. که محل نصب رینگ های آن است و فضای بالای پیستون را نسبت به …

پیستون موتور خودرو ادامۀ مطلب »